Successen energiebesparingsbeleid industrie in enkele landen

Hoe succesvol is het energiebesparingsbeleid in andere landen? Is er een ‘silver bullet’ waar ook Nederland gebruik van kan maken op basis van de successen van energiebesparingsbeleid in het buitenland? Doel van deze notitie is om ideeën op te doen voor nieuwe beleidsinstrumenten voor energiebesparing in de industrie in Nederland.

Succesvol energiebeleid in andere landen

De belangrijkste instrumenten voor een succesvol energiebesparingsbeleid, met name door convenanten in de industrie, zijn het opstellen van de energie-efficiency doelstelling door onafhankelijke deskundigen, het vergroten van de financiële prikkels, het afhankelijk maken van subsidies en belastingvoordelen van het bereikte energie-efficiency doel en het faciliteren van de bedrijven zoals workshops, handleidingen en richtlijnen voor energie-efficiency. Deze conclusies volgen uit een analyse van het energie-efficiencybeleid van de industrie in een viertal landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Finland en de Verenigde Staten.

Suggesties voor Nederland

Op basis van de bevindingen uit de vier casussen worden de volgende aanbevelingen gedaan voor de Nederlandse situatie:

  • Maak het energiebesparingsdoel van een convenant bedrijfsspecifiek en laat het sectordoel door onafhankelijke deskundigen opstellen
  • Verhoog de energiebelasting voor bedrijven maar geef vrijstelling als het energiebesparingsdoel van het convenant wordt gehaald.
  • Zet een investeringsbank op voor energiebesparing die geld terugverdient via de BTW op investeringen.
  • Zet bedrijven in het zonnetje die hoge energiebesparingsprestaties behalen.

Auteurs

Hans Elzenga, Ruud van den Wijngaart, Pieter Boot

Kenmerken

Publicatietitel
Successen energiebesparingsbeleid industrie in enkele landen
Publicatiedatum
24 juni 2013
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1329