The European Nitrogen Assessment: Bevindingen en lessen uit eerste Europese stikstofanalyse

Stikstof is een belangrijke voorwaarde voor productieve landbouw en daarmee voor de voeding van de wereldbevolking. Stikstof uit de landbouw, industrie en verkeer veroorzaakt echter schade aan volksgezondheid en natuur. De totale jaarlijkse maatschappelijke schade in de EU27 wordt geschat op 70-320 miljard euro, of 150-750 euro per inwoner. Er is waarschijnlijk welvaartswinst te boeken door de emissies te beperken en de efficiëntie in de landbouw te verhogen. De vraag is alleen hoe: stap voor stap en stof voor stof of is een meer integrale aanpak beter?

Auteurs

Hans van Grinsven, Jan Willem Erisman, Oene Oenema, Lex Bouwman, Wim de Vries, Henk Westhoek en Albert Bleeker

Kenmerken

Publicatietitel
The European Nitrogen Assessment: Bevindingen en lessen uit eerste Europese stikstofanalyse
Publicatiedatum
15 mei 2011
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Milieu, 2011, nummer 3, pagina's 17-22
Productnummer
452