Transport van stikstof naar zee door submarien grondwater

26-09-2013 | Publicatie

De directe uitstroom van grondwater naar zee wordt submarien grondwater (SGD) genoemd. Dit artikel beschrijft het eerste model dat voor de hele wereld de uitstroom van submarien grondwater met de daarbij horende stikstofvracht berekent. Vanaf 1950 is de stikstofvracht van ongeveer 1 Tg N gestegen naar 1,4 Tg N in het jaar 2000.

De stikstof wordt in het algemeen niet vergezeld door fosfor (P) of silica (Si). De stikstof in het grondwater is gelinkt aan intensieve antropogene activiteiten op het land met ‘hot spots’ in Zuidoost-Azië, gedeelten van Noord- en Midden-Amerika en Europa. De stikstofvracht (in de vorm van nitraat) is een belangrijke factor in de ontwikkeling van schadelijke algenbloei in de kustwateren.