Van mondiale SDG-ambities naar nationale beleidsdoelen

In VN-verband is afgesproken om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid. In deze korte notitie beschrijft het PBL de politieke keuzes die nodig zijn om de wereldwijde ambitie van milieu-gerelateerde SDG’s te vertalen in nationale beleidsdoelen en welke rol wetenschappelijke kennis hierbij kan spelen.

Deze notitie is een verkorte Nederlandstalige samenvatting van een eerder uitgekomen Engelstalige policy brief.

Samenwerking tussen beleid en wetenschap

Het vertalen van de milieu- en natuurgerelateerde SDG’s in nationale beleidsdoelen vraagt om politieke keuzes over kwantitatieve mondiale doelen, over de grondslag voor het bepalen van de milieudruk waarop beleid wordt gevoerd (territoriaal of voetafdruk) en over nationale bijdragen aan de mondiale opgaven. Wetenschappelijke kennis over mondiale milieuveranderingen, over milieudrukindicatoren, en over eerlijke verdeling van grondstofbudgetten of reductiedoelstellingen kunnen helpen bij het maken van deze normatieve keuzes.

Auteurs

Paul Lucas, Harry Wilting en Olav-Jan van Gerwen

Kenmerken

Publicatietitel
Van mondiale SDG-ambities naar nationale beleidsdoelen
Publicatiedatum
18 april 2019
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3675