Verkenning actualiteit Deltascenario’s

Publicatie

Op verzoek van de staf van de Deltacommissaris hebben Deltares, KNMI en PBL een quick scan uitgevoerd naar de consequenties van de KNMI klimaatscenario's, de nieuwe WLO-scenario's en de klimaatovereenkomst van Parijs voor de Deltascenario's en doorwerking in het Deltaprogramma. De onderzoekers concluderen dat deze nieuwe inzichten nog passen binnen de bandbreedte van de Deltascenario’s.

Uitvoering Klimaatakkoord ondersteunt aanpak Deltaprogramma

Het Deltaprogramma hanteert ‘adaptieve strategieën’ waarmee ingespeeld kan worden op veranderingen in de omgeving. Maatregelen kunnen bijgesteld, vertraagd of versneld worden. De Deltascenario’s zijn daarbij een hulpmiddel, ter oriëntatie op mogelijke nieuwe fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen. Ze beschrijven een plausibele  bandbreedte voor het toekomstige speelveld, voor het midden en het eind van de 21ste eeuw. De recente KNMI-scenario’s (2014) en de verkenningen van Welvaart en Leefomgeving van PBL en CPB (2015) zijn daarin opgenomen en sluiten er naadloos bij aan.

De drie instituten benadrukken dat het Deltaprogramma er goed aan doet niet te koersen op een of twee vastgestelde scenario’s maar serieus rekening te houden met sneller of langzamer ontwikkelingen, vinger aan de pols te houden, mogelijke omslagpunten te benoemen en de consequenties daarvan te beschrijven in de adaptatiestrategieën.

De uitvoering van het klimaatakkoord vereist een grote transitie in Nederland voor diverse economische sectoren. Niet alleen voor de energievoorziening, maar ook gebruik van land en water. De  onderzoekers adviseren de consequenties van deze transitie  voor het waterbeheer, de bescherming van het land tegen wateroverlast en droogte nader in beeld te brengen.

Auteurs

Willem Bruggeman, Jaap Kwadijk, Bart van den Hurk, Jules Beersma, Rob van Dorland, Gert Jan van den Born, Jan Matthijsen

Kenmerken

Publicatietitel
Verkenning actualiteit Deltascenario’s
Publicatiedatum
20 september 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2567