Verkenning werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofreductie en natuurverbetering

Het programmadirectoraat-generaal Stikstof (DG S) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een consortium van PBL, RIVM en WUR gevraagd om de mogelijkheden te verkennen voor een werkprogramma voor de monitoring en evaluatie van het beleidsprogramma stikstofreductie en natuurverbetering. In deze rapportage presenteren PBL, RIVM en WUR de resultaten van deze verkenning.

Het kabinet wil met het beleidsprogramma stikstofreductie en natuurverbetering het behoud en herstel van de beschermde natuur waarborgen en hiermee ruimte maken voor economische en maatschappelijke activiteiten. Dit doet het kabinet door een combinatie van bron-, natuurherstel- en ruimtelijke maatregelen. Om de voortgang van deze maatregelen te volgen en waar nodig bij te sturen, heeft het kabinet een monitoring- en evaluatieprogramma aangekondigd.

Intensieve veehouderij in Brabant

Resultaten input voor vervolgproces voor definitief werkprogramma

DG S wil de resultaten van deze verkenning als input gebruiken om in een vervolgproces een definitief werkprogramma op te stellen. DG S heeft het consortium daarom gevraagd om in beeld te brengen welke onderdelen van de gevraagde rapportages vanaf 2022 zijn te realiseren, en welke methodieken en datavoorzieningen nog ontwikkeld moeten worden om de komende jaren het werkprogramma uit te bouwen. DG S heeft daarnaast verzocht om een advies te geven over de informatievoorziening en een voorstel te doen voor de governance van het werkprogramma.

Auteurs

PBL Auteurs
Rob Folkert Dirk-Jan van der Hoek
Overige auteurs
Wilko Verweij
Albert Bleeker
Wouter Marra
Gert-Jan Reinds
Anne Schmidt
Nina Smits

Kenmerken

Publicatietitel
Verkenning werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofstofreductie en natuurverbetering
Publicatiesubtitel
Resultaten kwartiermakersfase
Publicatiedatum
17 december 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
169
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4754