Voorlopige correctiebedragen 2021 voor de SDE++

17-11-2020 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd een berekening te maken van de voorlopige correctiebedragen voor het jaar 2021. Deze notitie geeft een overzicht van de berekende correctiebedragen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de belangrijkste parameters getoond waarmee de correctiebedragen bepaald worden. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO EnergieTransitie.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDEK-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie), ook wel SDE++ genoemd, vergoedt het verschil tussen het basisbedrag (de productiekosten) enerzijds en het correctiebedrag (de marktprijs van het product) anderzijds.

Jaarlijkse berekening in verband met actuele marktwaarde

De correctiebedragen worden binnen een subsidiebeschikking jaarlijks berekend om zodoende de actuele marktwaarde te benaderen. De significante daling van de elektriciteits- en gasprijzen ten opzichte van vorig jaar heeft een belangrijk effect op de correctiebedragen. Voor circa 60% van de categorieën ligt het correctiebedrag nu op het niveau van de basisprijs ofwel de bodemprijs. Ter illustratie van de berekeningsmethode is een berekening beschikbaar gesteld op de website.