Wijzigingsnotitie SDE++ 2024

17-03-2023 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) 2024. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen waarbij wij inbreng vragen aan brancheorganisaties, belanghebbenden en geïnteresseerden.

Daartoe vragen we om te reageren op het eerder verschenen advies met betrekking tot de SDE++ 2023 en de wijzigingsnotitie voor de SDE++ 2024. Deze notitie is een extra gespreksdocument waarin we de vraag en uitgangspunten van EZK voor de SDE++ 2024 vermelden, onze kijk op recente ontwikkelingen en onze specifieke vragen.

Marktconsultatie SDE++

Voordat wij het advies opstellen, wensen we met brancheorganisaties, belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek te gaan over hun ervaringen met de SDE++ en hun verwachtingen met betrekking tot de ontwikkelingen in de nabij toekomst. Wij nodigen de lezer van dit document daarom uit om schriftelijk te reageren op deze wijzigingennotitie en op het eerder verschenen advies voor de SDE++ 2023. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 14 april 2023 bij het PBL binnen te zijn. U kunt uw reactie indienen door middel van het consultatieformulier en richten aan sde@pbl.nl.

Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 8 mei en 2 juni 2023 worden gehouden.

Projectpartners

In het onderzoeksproces voorafgaand aan dit advies kregen we ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Det Norske Veritas (DNV). Dit rapport is een gezamenlijk product van de drie organisaties onder eindverantwoordelijkheid van het PBL.