Wijzigingsnotitie SCE 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 2024. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen. Voordat wij het advies opstellen, wensen we met brancheorganisaties en coöperaties in gesprek te gaan.

Daartoe vragen we om te reageren op het advies met betrekking tot de SCE 2023 en de wijzigingsnotitie voor de SCE 2024. Deze notitie is een extra gespreksdocument waarin we de vraag en uitgangspunten van EZK voor de SCE 2024 vermelden, onze kijk op recente ontwikkelingen en onze specifieke vragen.

Marktconsultatie SCE

Wij nodigen de lezer van dit document uit om schriftelijk te reageren op deze wijzigingsnotitie en op het eerder verschenen advies voor de SCE 2023. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 14 april 2023 bij het PBL binnen te zijn. U kunt uw reactie indienen door middel van het consultatieformulier en richten aan sde@pbl.nl.

Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 8 mei en 2 juni 2023 worden gehouden.

Projectpartners

In het onderzoeksproces voorafgaand aan dit advies kregen we ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Det Norske Veritas (DNV). Dit rapport is een gezamenlijk product van de drie organisaties onder eindverantwoordelijkheid van het PBL.

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink

Kenmerken

Publicatietitel
Wijzigingsnotitie SDE++ 2024
Publicatiedatum
17 maart 2023
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5034