Wijzigingsnotitie SDE++ 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) 2023. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen waarbij wij inbreng vragen aan brancheorganisaties, belanghebbenden en geïnteresseerden.

Daartoe vragen we om te reageren op het eerder verschenen advies met betrekking tot de SDE++ 2022 en de wijzigingsnotitie voor de SDE++ 2023. Deze notitie is een extra gespreksdocument waarin we de vraag en uitgangspunten van EZK voor de SDE++ 2023 vermelden, onze kijk op recente ontwikkelingen en onze specifieke vragen.

Marktconsultatie SDE++

De marktconsultatie is gesloten.

Projectpartners

In het onderzoeksproces voorafgaand aan dit advies kregen we ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Det Norske Veritas (DNV). Dit rapport is een gezamenlijk product van de drie organisaties onder eindverantwoordelijkheid van het PBL.

We gaan ervan uit dat de lezer bekend is met de SDE++-regeling. Meer informatie over de SDE++-regeling zelf is te vinden op de website van RVO.nl.

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink

Kenmerken

Publicatietitel
Wijzigingsnotitie SDE++ 2023
Publicatiesubtitel
Voorgenomen wijzigingen ten opzichte van het eindadvies SDE++ voor consultatie
Publicatiedatum
18 maart 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
52
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4810