Wijzigingsnotitie SDE++ 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) 2024. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen waarbij wij inbreng vragen aan brancheorganisaties, belanghebbenden en geïnteresseerden.

Daartoe vragen we om te reageren op het eerder verschenen advies met betrekking tot de SDE++ 2023 en de wijzigingsnotitie voor de SDE++ 2024. Deze notitie is een extra gespreksdocument waarin we de vraag en uitgangspunten van EZK voor de SDE++ 2024 vermelden, onze kijk op recente ontwikkelingen en onze specifieke vragen.

Marktconsultatie SDE++

De marktconsultatie is gesloten.

Projectpartners

In het onderzoeksproces voorafgaand aan dit advies kregen we ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Det Norske Veritas (DNV). Dit rapport is een gezamenlijk product van de drie organisaties onder eindverantwoordelijkheid van het PBL.

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink

Kenmerken

Publicatietitel
Wijzigingsnotitie SCE 2024
Publicatiedatum
17 maart 2023
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5035