Publicaties

38 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Cahier Demografie, toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

In de studie Welvaart en Leefomgeving worden onzekerheden verkend en scenario’s ontwikkeld rondom ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. In het WLO-cahier Demografie verkennen we de toekomstige ontwikkeling van bevolking en huishoudens in Nederland...

Adaptatie en regionale afstemming bij woningbouw

De vraag naar woningen kan efficiënt worden bediend met een adaptieve woningbouwstrategie en met regionale afstemming.  Bij een adaptieve woningbouwstrategie wordt rekening gehouden met de oplopende vraag naar woningen op de korte termijn en de bevolkings- en...

Onzekere stedelijke groei vereist adaptieve woningbouwstrategie

De voortgaande bevolkings- en huishoudensgroei van de steden is op de lange termijn allerminst zeker. Dat vraagt om een adaptieve woningbouwstrategie en om een beleid dat zich niet alleen richt op de omvangrijke vraag naar woningen op de korte termijn. Ook vraagt dit om...

De stad: magneet, roltrap en spons

Vanaf de jaren tachtig groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. De laatste vijf jaar is er zelfs sprake van een versnelling van die groei. Meer jongeren trekken naar de steden en het vertrek van gezinnen uit de stad is afgenomen.  Bij de omliggende gemeenten is...

De Nederlandse bevolking in beeld

In welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? Wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar slaat de vergrijzing het sterkst toe? Het PBL brengt in een boekje met 24 infographics de  ontwikkeling van de bevolking in steden,...

Towards Housing System Dynamics

This PhD thesis aims at laying some of the groundwork for a more systematic application of system dynamics in the field of housing policy research. It contains a comprehensive review of the available literature as well as four case studies.

Grijze stad met kleurspoeling

De stad vergrijst. Het aandeel ouderen in de stedelijke bevolking neemt toe. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt, de publieke ruimte en de voorzieningen in de stad. Maar de ene stad is de andere niet: sommige steden vergrijzen sterker dan andere en binnen steden vergrijzen...

Pagina's