Publicaties

188 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2016

In dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 worden voor de sector verkeer en vervoer de belangrijkste wijzigingen beschreven van de aanpak en de resultaten in de NEV 2016…

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd…

KOTERPA 2.0: Ramingsmodel voor het personenautopark en zijn gebruik

Met KOTERPA 2.0 kan het PBL de samenstelling van het personenautopark en zijn gebruik naar brandstofsoorten en autoleeftijden ramen. Dit is van belang om de milieueffecten van het personenautoverkeer…

Autopark in beweging. Trends in omvang en samenstelling van het personenautopark

In dit artikel wordt een aantal trends (met de achterliggende oorzaken) beschreven in de omvang en de samenstelling van het personenautopark in de periode 2000-2020. Hierbij wordt onderscheid gemaakt…

ICT verandert mobiliteit

Zowel onze vraag naar mobiliteit als de mogelijkheden en arrangementen om ons te verplaatsen veranderen als gevolg van allerlei nieuwe ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT)…

Fiscal Policy and CO2 Emissions of New Passenger Cars in the EU

Tax incentives have motivated motorists to opt for more fuel-efficient vehicles more often, in 15 of the studied EU Member States. CO 2 emissions from new passenger vehicles, per kilometre driven…
Publicatie

Onzekerheid over effect van subsidiemaatregelen is groot

Op verzoek van het ministerie van Economisch Zaken onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 3 aspecten die verband houden met 2 regelingen om de verkoop van elektrische auto’s door…

Dynamics in car ownership: the role of entry into parenthood

This study investigates the impact of entry into parenthood on changes in car ownership. If entry into parenthood affects changes in car ownership, then a delay in people’s entry into parenthood may…
Publicatie

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL (Planbureau voor de…

Vergroening van aanschafbelasting voor auto's in de EU

Door fiscale stimulering kiezen automobilisten in 15 EU-landen vaker voor een zuinige auto. De CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s is hierdoor tussen 2001 – 2010 gedaald met 1…