Publicaties

5265 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Verkeer en vervoer in de Milieubalans 1995

Betreft een achtergronddocument van de sector verkeer en vervoer, behorende bij de Milieubalans 1995 (MB95). Naast een uitgebreide verantwoording van de resultaten wordt extra informatie gegeven over de ontwikkelingen in de sector verkeer in de periode 1980-1994.

Afstemming tussen de modellen DEMNAT, SMART/MOVE en GREINS

Al enkele jaren zijn er verschillende vegetatiemodellen in ontwikkeling ter ondersteuning van het nationale milieu-, water- en natuurbeleid, nl. DEMNAT, SMART/MOVE en GREINS. DEMNAT is vooral sterk in de verdrogingsproblematiek, MOVE in de combinatie van verdroging,...

Pagina's