Publicaties

5304 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Modellen voor ruimtelijke reacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen

De resultaten van modelmatig onderzoek naar de gevolgen van een bedrijfsverplaatsing voor werkenden zijn beschreven. Het ruimtelijk gedrag staat hierbij centraal. Er worden twee typen modellen beschreven: modellen voor het zogenoemde reactietype (de combinatie van al dan niet...

Luchtkwaliteit. Jaaroverzicht 1994

Het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit geeft op basis van metingen en modelberekeningen een overzicht van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depositie in Nederland in 1994. Het rapport dient mede ter toetsing en ondersteuning van het...

Survey of Climate Change Scenario Studies

A programming study is performed to determine the availability of climate change scenarios for impact studies. It is based on a study of literature and on consultations of scientists involved in the development and the use of climate change scenarios.

Pagina's