Publicaties

5269 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Technische beschrijving van het RIVM trajectorie model

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het RIVM trajectoriemodel. Dit model wordt zowel voorwaarts als achterwaarts in de tijd gebruikt respectievelijk om na te gaan waar luchtverontreiniging heen gaat of waar zij vandaan komt.

Parametrization of NO2 photodissociation rate

The NO2 photodissociation rate, j(NO2), plays a key role in atmospheric chemistry. It is one of the most sensitive parameters in atmospheric photochemical transport models. In transport models estimates of the photolysis rates are generally based on radiation transfer (sub-)...

Parametrisatie van de fotolyse snelheid van NO2

De fotolysesnelheid van stikstof-dioxide, j(NO2), speelt een essentiele rol in de chemie van de atmosfeer. Het is een van de meest gevoelige parameters in fotochemische transportmodellen. Het is dus van groot belang om een zo goed mogelijke schatting van de fotolysesnelheid...

Technical description of the RIVM trajectory model

The RIVM trajectory model, described in this report, enables calculation of a backward or forward trajectory. These trajectories are used to "follow" previous released air pollution in a backward mode or to "find" the origin of air pollution in a forward mode.

Grasbedekking van Nederlandse heideterreinen in 1993

Het doel van deze studie was de kartering van de grasbedekking in Nederlandse heideterreinen, gebruik makend van Landsat-TM satellietbeelden. Deze grasbedekkingsgegevens dienen voor de initialisatie van het HEATHSOL-model. Dit model voorspelt de biomassa van heide- en...

Emissie-inventarisaties en opties voor uitworpbeperking

Dit is het eindrapport van het project "Maatschappelijke oorzaken broeikaseffect: emissie-inventarisaties en opties voor uitworpbeperking", gefinancierd door het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering en het Directoraat Milieuhygiëne...

Gebiedenatlas; een eerste inventarisatie

In dit project zijn ca 50 kaarten, verdeeld over circa 150 digitale bestanden, met betrekking tot specifieke vormen van gebiedsgericht beleid bijeen gebracht. Het doel van het project was een zo compleet mogelijke verzameling bestaande kaarten en bestanden bijeen te brengen,...

Pagina's