Publicaties

5301 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Documentation of a geographically explicit dynamic carbon cycle model

The CO2 concentration in the atmosphere has increased considerably during the last century. Without strong reductions of greenhouse gas emissions, the concentration will double from the pre-industrial level in the middle of next century. For a better understanding of its...

The CARMEN Status Report 1995

Progress in the EUROMOD project (RIVM no. 461501) is reported. The EUROMOD project aims at the realization of a computer model that may support international negotiations concerning Europe's environment.

Het CARMEN Status rapport 1995

Recente RIVM publikaties, zoals het GLOBE rapport, hebben een bijdrage geleverd aan het succes van Europese conferenties over milieu- en volksgezondheid aspecten (Dobrice 1991, Luzern 1993). Om de volgende conferenties te ondersteunen heeft het RIVM daartoe het computer-model...

Verbeteringen aan de Pan-Europese landgebruiksdatabank

De kwaliteit van monitoring en voorspelling van het milieu op Europese schaal wordt sterk beïnvloed door de nauwkeurigheid van landgebruiks- en landbedekkingsgegevens. Vanwege een dringende behoefte aan een ruimtelijk Europees landgebruiksbestand initieerde het Rijksinstituut...

Achtergronden bij: Milieubalans 95

Volgens de wet Milieubeheer is de Milieubalans bedoeld om jaarlijks de actuele ontwikkeling van de milieukwaliteit te beschrijven in relatie tot het gevoerde milieubeleid en de ontwikkeling van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Met deze rapportage wordt een...

Pagina's