Publicaties

5301 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Handrekenmethode voor het groepsrisico bij Externe Veiligheid

Het gebruik van informatie met betrekking tot het groepsrisico bij het ontwikkelen van ruimtelijke ordeningsplannen rond potentieel gevaarlijke bedrijven is op praktische bezwaren gestoten. Het belangrijkste bezwaar is de noodzaak om voor elk alternatief plan een nieuwe...

Integrated Criteria Document Fine Particulate Matter

This document reports data on fine particulate matter with regard to sources and emissions, exposure levels, effect levels, risks, and technical possibilities for reducing these risks. The information provides the scientific basis for formulating an effect-directed...

Basisdocument Fijn Stof

Dit document rapporteert gegevens over fijn stof betreffende bronnen en emissies, blootstellingsniveaus, effectniveaus, risico's en de technische mogelijkheden om deze risico's te reduceren. Deze informatie vormt de wetenschappelijke basis voor de formulering van een...

Pagina's