Publicaties

5322 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Scenarios for economy and environment in Central and Eastern Europe

In 1993 an integrated assessment of the economic scenarios of Central and Eastern European countries, as developed by the World Bank, was carried out, primarily for emissions, deposition and concentrations of SOx, NOx, Particulates, Cadmium and VOCs. Other topics dealt with...

Scenario's voor economie en milieu in Centraal en Oost-Europa

Een poging tot een geïntegreerd beeld van de milieueffecten van toekomstige economische ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa zoals ontwikkeld door de Wereldbank. Onderwerpen die in de studie behandeld worden zijn emissies, deposities en concentraties van SOx, NOx, fijn...

The Targets/IMage Energy (TIME) 1.0 Model

Documentation of the five submodels of Targets/IMage Energy (TIME) 1.0 model are presented. Energy Demand, Liquid Fuel (LF), Gaseous Fuel (GF), Solid Fuel (SF) and Electric Power Generation (EPG) are described in detail. Some results of the model calibration for the world...

De Targets/IMage Energy (TIME) 1.0 Model

Het rapport betreft een technische documentatie van de vijf deelmodellen van het Targets/IMage Energy (TIME) 1.0 model. Energy Demand, Liquid Fuel (LF), Gaseous Fuel (GF), Solid Fuel (SF) en Electric Power Generation (EPG) worden gedetailleerd beschreven. Tevens zijn enkele...

Achtergronden bij: Milieubalans 96

Volgens de Wet Milieubeheer, waarin de Milieuplanbureaufunctie van het RIVM is geformaliseerd, wordt jaarlijks een Milieubalans opgesteld waarin de kwaliteit van het milieu wordt beschreven in relatie tot eerder gerealiseerd milieubeleid. In deze Milieubalans worden voor...

Bron- en effectgericht milieubeleid in samenhang - Berekening van effectgerichte emissiereduktiepercentages voor prioritaire stoffen op grond van milieukwaliteitsdoelstellingen ten opzichte van 1992-emissies

Een van de doelstellingen binnen het thema 'Verspreiding' van het Nederlandse milieubeleid is het reduceren van de schadelijke milieu-effecten van prioritaire stoffen. Om dit te bereiken zijn nationale emissiereductiedoelstellingen vastgesteld voor het jaar 2000 ten opzichte...

Fertility change in India

Background and purpose: This report on fertility change in India presents the results of a project on integrated population modelling initiated by the National Institute of Public Health and Environment (RIVM) and the Population Research Centre of the University of Groningen...

Pagina's