Publicaties

5248 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Het CARMEN Status rapport 1995

Recente RIVM publikaties, zoals het GLOBE rapport, hebben een bijdrage geleverd aan het succes van Europese conferenties over milieu- en volksgezondheid aspecten (Dobrice 1991, Luzern 1993). Om de volgende conferenties te ondersteunen heeft het RIVM daartoe het computer-model...

Verbeteringen aan de Pan-Europese landgebruiksdatabank

De kwaliteit van monitoring en voorspelling van het milieu op Europese schaal wordt sterk beïnvloed door de nauwkeurigheid van landgebruiks- en landbedekkingsgegevens. Vanwege een dringende behoefte aan een ruimtelijk Europees landgebruiksbestand initieerde het Rijksinstituut...

Achtergronden bij: Milieubalans 95

Volgens de wet Milieubeheer is de Milieubalans bedoeld om jaarlijks de actuele ontwikkeling van de milieukwaliteit te beschrijven in relatie tot het gevoerde milieubeleid en de ontwikkeling van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Met deze rapportage wordt een...

Enhancements on the European land use database

The quality of environmental monitoring and forecasting on a European scale is influenced significantly by the accuracy of land use and land cover data. Due to an urgent need for a geo-referenced European Land Use (ELU) database the National Institute of Public Health and the...

Technische beschrijving van het RIVM trajectorie model

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het RIVM trajectoriemodel. Dit model wordt zowel voorwaarts als achterwaarts in de tijd gebruikt respectievelijk om na te gaan waar luchtverontreiniging heen gaat of waar zij vandaan komt.

Pagina's