Publicaties

504 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Functioneel Ontwerp Vesta MAIS 5.0

Vesta MAIS is een technisch-economisch rekenmodel dat is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de mogelijke transitiepaden van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving op de langere termijn. Dit functioneel ontwerp geeft een beeld van de uitgangspunten en de werking van het...

Energieverbruiksmanagers in Nederland

Energieverbruiksmanagers in combinatie met slimme meters kunnen energiebesparing stimuleren door feedback aan huishoudens te geven over hun energiegebruik. Het PBL en de Universiteit Tilburg onderzochten de effectiviteit van verschillende typen energieverbruiks-managers. Het...

Grote opgaven in een beperkte ruimte

Het nieuwe kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering,...

Analyse leefomgevingseffecten

Op verzoek van het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie heeft het PBL hun verkiezingsprogramma’s voor de periode 2021-2025 geanalyseerd op effecten voor de leefomgeving. In het rapport zijn de effecten van maatregelen voor vier thema’s in kaart gebracht:...

Pagina's