Publicaties

5372 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Naar een ruimtelijk beeld van de gevoeligheid van bodem en grondwater. Deel 1: De gevoeligheid voor belasting met zware metalen, bestrijdingsmiddelen, grondwateronttrekking en ammoniak-depositie

In het kader van het meerjarenprogramma Gebiedsgerichte Integratie wordt de milieuproblematiek in het landelijk gebied geanalyseerd. Deze problematiek is specifiek per "gebied" en wordt bepaald door…
Publicatie

Ontwerp Milieubalans en Milieuverkenning. Van globale visie naar concreet ontwerp

De minister van VROM heeft het RIVM opgedragen vanaf 1995 jaarlijks een Milieubalans (MB) en vanaf 1997 vierjaarlijks een Milieuverkenning (MV) uit te brengen ter ondersteuning van de ontwikkeling van…
Publicatie

Onzekerheid in geintegreerde assessment modellen. Een op culturele perspectieven gebaseerde methode

Onzekerheid speelt een sleutelrol in mondiaal geïntegreerde assessment modellen. Het identificeren, zichtbaar maken en verklaren van onzekerheden in het TARGETS model (Tool to Assess Regional and…
Publicatie

Ingrediënten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal…
Publicatie

EDACS: European Deposition maps of Acidifying Components on a Small scale. Model description and preliminary results

Describing the effects of acidification on the level of ecosystems, the acid deposition should be available at the scale of ecosystems or at scales which allow for comparison with critical loads…
Publicatie

Description of the RIVM 2-dimensional stratosphere model

For performing assessment studies on the stratosphere and studying the influence of changes in the stratosphere on the troposphere and climate, the Air Research Laboratory of the RIVM has recently…
Publicatie

Uncertainty in Integrated Assessment Modelling. A Cultural Perspective Based Approach

Uncertainty plays a key role in global integrated assessment modelling. Identifying, illuminating and clarifying uncertainties in the TARGETS model, i.e. Tool to Assess Regional and Global…
Publicatie

CO2-effecten van een kleinverbruikersheffing

In het NMP2 (Nationaal Milieubeleidsplan 2) werd nader onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden van een nationale regulerende energieheffing. Het effect van de heffing valt uiteen in drie delen…
Publicatie

Informatiedocument scheepvaartafvalstoffen

Dit document maakt deel uit van de reeks "informatiedocumenten afvalstoffen". Deze documenten zijn door het RIVM vervaardigd in opdracht van de Directie Afvalstoffen van het Directoraat-Generaal…
Publicatie

Lassen

Dit rapport over lassen is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven…
Publicatie