Toolbox

De Toolbox Lerende en creatieve tools voor onderzoek met stakeholders is bedoeld om beleidsonderzoekers binnen en buiten het PBL handvatten te bieden in het wanneer, waartoe en hoe stakeholders effectief te betrekken bij hun onderzoek. De tools die worden beschreven zijn bedoeld voor alle participatieve studies, en dus ook relevant voor lerende evaluaties.