Wat is lerend evalueren?

Lerend evalueren is een participatieve evaluatiemethode waarbij beleidsonderzoekers en beleidsbetrokkenen gezamenlijk optrekken tijdens het evaluatieonderzoek om díe inzichten te ontsluiten die nodig zijn om de kwaliteit van het beleid te verbeteren.

Het doel van een lerende evaluatie is het versterken van het lerend vermogen van beleidsactoren – strategen, makers, uitvoerders – zodat zij beter in staat zijn om complexe maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Een lerende evaluatie biedt beleidsactoren een spiegel om in te gaan op de vragen ‘doen we de goede dingen’ en ‘is het huidige systeem wel juist toegerust?’, en geeft de mogelijkheid om tussentijdse sturingsinformatie naar boven te halen.

Op deze website verzamelen we alle kennis over en producten uit lerende evaluaties van het PBL.

Lerende evaluatie projecten