Veel gestelde vragen over lerend evalueren

Omdat lerend evalueren geen geënte methodiek is (waarvoor bijvoorbeeld leidraden en beoordelingskaders beschikbaar zijn), staat het iedereen relatief vrij om er een eigen invulling aan te geven. In de notitie 10 meest gestelde vragen over lerend evalueren bij het PBL  besteden we aandacht aan hoe het PBL hier invulling aan geeft.