Het consortium

Het project Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering wordt uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (WUR). Het PBL levert de projectleider van het consortium. Elk onderdeel van het project heeft een inhoudelijk trekker, waarbij de instituten samenwerken op alle onderdelen.

Koeien in de Everdinger uiterwaarden

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Het PBL levert de projectleider van het project. Daarnaast is het PBL inhoudelijk verantwoordelijk voor volgende onderdelen:

  • analyse van stikstofbronmaatregelen gericht op industrie en verkeer,
  • ex ante analyse van de effecten van natuurmaatregelen,
  • analyse van sociaal-economische effecten van het beleid,
  • analyse van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid.

naar het PBL-onderwerp stikstof en natuur

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM is verantwoordelijk voor:

  • de levering van monitoringcijfers uit de emissieregistratie,
  • de levering van de van ruimtelijke verdeling van de stikstofemissies,
  • berekeningen van de stikstofneerslag op gevoelige natuur.

naar de RIVM-pagina stikstof

Wageningen University & Research (WUR)

WUR is verantwoordelijk voor de volgende onderdelen:

  • analyse van stikstofbronmaatregelen in de landbouw,
  • ex post analyse van effecten van maatregelen op natuur,
  • de zesjaarlijkse verplichte VHR-rapportages aan de Europese Commissie.

naar het dossier stikstof van de WUR