Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle publicaties uit het project Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering.

Sfeerbeeld met hooibalen bij Beek, gemeente Montferland

Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden

24-10-2022 | rapport
Het RIVM laat in dit rapport de ontwikkeling van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zien. Het RIVM rapporteert dat in 2005 op 20 procent van het areaal gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden de stikstofneerslag onder de kritische depositiewaarde lag. Naar verwachting zal dit - nog zonder de maatregelen uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering - toenemen tot ongeveer 43 procent in 2030.

Verkenning werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofreductie en natuurverbetering

17-12-2021 | rapport
In dit rapport uit 2021 heeft het consortium de mogelijkheden verkend voor een werkprogramma voor de monitoring en evaluatie van het beleidsprogramma.