Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle publicaties uit het project Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering.

Sfeerbeeld met hooibalen bij Beek, gemeente Montferland

Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden (2023)

26-10-2023 | rapport

Het RIVM laat in dit rapport de ontwikkeling van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zien. In 2030 ligt naar verwachting op 30 procent van het areaal gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden de stikstofneerslag onder de kritische depositiewaarde. Dit is lager dan vorig jaar is geraamd. Dit komt vooral omdat de kritische depositiewaarden in 2023 zijn herzien op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat Nederland de stikstofdoelen op basis van het beleid tot 1 mei 2022 niet gaat halen.

Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden (2022)

24-10-2022 | rapport
Het RIVM laat in dit rapport de ontwikkeling van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zien. Het RIVM rapporteert dat in 2005 op 20 procent van het areaal gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden de stikstofneerslag onder de kritische depositiewaarde lag. Naar verwachting zal dit - nog zonder de maatregelen uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering - toenemen tot ongeveer 43 procent in 2030.

Verkenning werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofreductie en natuurverbetering

17-12-2021 | rapport
In dit rapport uit 2021 heeft het consortium de mogelijkheden verkend voor een werkprogramma voor de monitoring en evaluatie van het beleidsprogramma.