Promotie Anteneh G. Dagnachew: toegang tot veilige, schone en betaalbare energie in Sub-Sahara Afrika

Op woensdag 7 april 2021 promoveerde PBL-onderzoeker Anteneh G. Dagnachew aan de Universiteit Utrecht op het verbeteren van toegang tot energie in Sub-Sahara Afrika. De centrale vraag was hoe Sustainable Development Goal (SDG) 7, dat betrekking heeft op de  toegang tot veilige, schone en betaalbare energie, gehaald kan worden, en wat dit betekent voor het behalen van een aantal andere SDG’s.

Dr. Dagnachew verkent in zijn proefschrift de uitdaging van SDG 7, dat wil zeggen het realiseren van toegang tot veilige, schone en betaalbare energie voor iedereen in 2030. Hij doet dit door gebruik te maken  van het Integrated Assessment Model IMAGE, en plaatst de voortgang rond SDG 7 in de bredere context van klimaatverandering en van andere SDG’s. De SDG’s maken deel uit van de VN Agenda 2030, die beoogt een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Met inzet huidige beleid wordt SDG 7 in 2030 niet gehaald

Het onderzoek laat zien dat het huidige beleid weliswaar leidt tot méér toegang tot energie, maar dat desondanks in 2030 naar verwachting in Sub-Sahara Afrika nog steeds een half miljard mensen verstoken zal zijn van voldoende toegang tot elektriciteit. Eén miljard mensen zal in 2030 nog niet beschikken over mogelijkheden om met schone energie te koken. Dit heeft ook gevolgen voor het behalen van de SDG’s over gezondheid, armoede, klimaat en biodiversiteit.

Voor behalen SDG 7 jaarlijks aanzienlijke extra investeringen nodig

Het promotieonderzoek laat vervolgens zien hoe universele toegang tot energie wel zou kunnen worden bereikt. Hierbij speelt niet alleen grootschalige uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk een rol; vaak kunnen meer lokale oplossingen effectiever en goedkoper zijn. Het bereiken van het doel van universele toegang tot veilige, schone en betaalbare brandstoffen en technologieën in 2030 heeft veel gevolgen. Het zou de levens van zo’n 100.000 kinderen kunnen redden, het gebruik van brandhout volledig kunnen vervangen en ook bijdragen aan daling van de CO2-uitstoot. Dit laatste voornamelijk door het voorkomen van het gebruik van niet-duurzame biomassa. Toegang tot veilige, schone en betaalbare energie vraagt dan wel een jaarlijkse investering van 23 tot 28 miljard euro tot 2030, exclusief de brandstofkosten van de huishoudens, aanzienlijk meer dan het huidige niveau van investeringen.

Toegang tot energie integreren in beleid andere sectoren

Het proefschrift benadrukt vooral dat toegang tot energie geïntegreerd moet worden in het beleid in andere sectoren. Het beleid dat zich richt op het toegankelijk maken van energie voor iedereen heeft ook consequenties voor andere beleidsterreinen, terwijl andersom keuzes rond ontwikkeling en infrastructuur ook gevolgen hebben voor SDG 7. Er moet dus worden gekeken naar synergieën en uitruil tussen verschillende beleidsdoelen.

Onderzoek in kader van samenwerking PBL en Ministerie van Buitenlandse Zaken

Anteneh G. Dagnachew deed zijn onderzoek in het kader van het convenant tussen het PBL en het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder dit convenant vindt onderzoek plaats naar, onder andere, duurzaam landgebruik en investeringen in toegang tot duurzame energie.

Gerelateerde publicaties

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Duurzame ontwikkeling

Door duurzame ontwikkeling wordt voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties in gevaar worden gebracht.

Meer over duurzame ontwikkeling