Publicaties

79 publicaties in het onderwerp 'Circulaire economie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Doelstelling circulaire economie 2030

Het is de ambitie van het kabinet om het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030 te halveren. Deze policy brief schetst voorstellen om deze doelstelling concreter en meetbaar te maken. Om richting een circulaire economie te sturen zijn echter meerdere doelen...

Meten om te weten

Het meten van de transitie naar een circulaire economie liep als een rode draad door de  bijeenkomst van de Kenniscommunity Circulaire Economie van het Veluweberaad, begin juli 2019. Zowel het Rijk als decentrale overheden timmeren aan de weg, zoveel werd duidelijk, maar hoe...

Maatschappelijk draagvlak voor transitiebeleid

In lijn met de klimaatafspraken van Parijs streeft de Nederlandse regering naar een reductie van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Daarnaast lanceerde de regering in 2016 het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. Om beide ambities te kunnen realiseren is een...

Outline of the circular economy

In many countries, governments are looking for ways to change their economy into one that is circular, or to improve the level of resource efficiency (e.g. see the EU programme ‘Closing the loop’ or the World Circular Economy Forum). To do so effectively, having an overview...

Achtergrondrapport circulaire economie in kaart

PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart beschrijft PBL de resultaten van de inventarisatie, de belemmeringen die initiatieven ondervinden en de aanbevelingen (PBL 2019). In dit...

Circulaire economie in kaart

Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal om te weten wat de huidige stand van zaken is. Met deze inventarisatie brengt PBL de circulaire economie in kaart. 

Circular Economy: what we want to know and can measure

With the government-wide programme ‘A circular economy in the Netherlands by 2050’, the Dutch Government has outlined its plans for the transition towards a circular economy. To be able to track whether that transition is on course, a monitoring system is needed. Our report...

Pagina's