Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Landbouw

Rapport
03-07-2018

Dit essay over de governance-opgave in de landbouw ontrafelt waarom de landbouw volhardt in schaalvergroting en intensivering en nauwelijks...lees meer

Rapport
15-05-2018

Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten...lees meer

Overige Publicatie
04-05-2018

In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord...lees meer

Rapport
07-02-2018

In december 2015 hebben bijna alle landen ter wereld zich in het Parijsakkoord ten doel gesteld om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot...lees meer

Rapport
16-11-2017

Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet met daarin hoofdstuk 9 Handelingsperspectieven voor een...lees meer

Rapport
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Artikel
13-09-2017

De Engelse energiedeskundige Dieter Helm verzuchtte enkele jaren geleden in zijn veel gelezen The Carbon Crunch dat we onze...lees meer

Overige Publicatie
06-06-2017

Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet. Daarin werd de notitie over overbenutting van de...lees meer

Rapport
03-04-2017

Als Nederland een adequate bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs, is 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een...lees meer

Rapport
30-03-2017

Volgens de Meststoffenwet ontvangt de Tweede Kamer minstens eens per 5 jaar een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de wet in de...lees meer