Publicaties

329 publicaties in het onderwerp 'Landbouw'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Effecten ontwerp Klimaatakkoord

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad heeft het PBL het ontwerp Klimaatakkoord (OKA) doorgerekend. Centraal in deze analyse staan de verwachte effecten van het ontwerp Klimaatakkoord op de emissie van broeikasgassen en de...

Broeikasgasemissies door landbouwproductie en voedselconsumptie

Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat het aandeel van landbouw en voedsel is in het geheel van de broeikasgasemissies en in welke mate deze uitstoot kan afnemen. Zo worden landbouw- en voedsel-gerelateerde emissies zowel vanuit het oogpunt van productie als...

The impact of farm size on agricultural sustainability

Farm size plays a critical role in agricultural sustainability. This may have far-reaching consequences for the economic and environmental performance of agricultural production, resulting, for instance, in an excessive use of mineral fertilizers.

Better soils for healthier lives?

Malnutrition, the suboptimal consumption of essential nutrients like zinc, severely affects human health. This burden of malnutrition falls disproportionally heavy on developing countries, directly increasing child mortality and childhood stunting, or reducing people’s...

Pagina's