Werken bij het PBL

Bij het Planbureau voor Leefomgeving werken ruim 200 medewerkers. Dit zijn onder andere: biologen, (milieu-)economen, natuurkundigen, planologen, wiskundigen, sociologen, sociaal- geografen, bestuurskundigen en landbouwingenieurs. Deze medewerkers werken in verschillende inhoudelijke sectoren: Klimaat, Lucht en Energie; Water, Landbouw en Voedsel; Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit; Verstedelijking en Mobiliteit; Natuur en Landelijk Gebied; en Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving. Het PBL is een inhoudelijk onafhankelijk planbureau dat organisatorisch onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het planbureau is gevestigd in Den Haag, onder één dak met de andere planbureaus.

Werken bij het PBL, hoe is dat?

Vacatures

Projectleider/onderzoeker mondiale problematiek water, ruimte en adaptatie

Voor ons onderzoek naar de internationale waterproblematiek zoeken we een nieuwe enthousiaste projectleider. Ben jij bovengemiddeld geïnteresseerd in internationale watersystemen, landgebruik en klimaatadaptatie? Heb je een brede belangstelling, ben je sociaal én houd je van netwerken? Word dan onze nieuwe collega!