Agglomeratievoordelen in de kantorenmarkt: het belang en de reikwijdte

31-05-2013 | Publicatie

Huurprijzen van kantoren zijn veel hoger in dichtbevolkte, stedelijke gebieden dan elders. Belangrijke redenen daarvoor zijn de zogenoemde agglomeratievoordelen. Deze ontstaan als bedrijven zich dicht bij elkaar vestigen waardoor transportkosten worden gereduceerd. In deze working paper wordt de invloed van agglomeratievoordelen op kantoorhuren gemeten. Daarbij zijn unieke microdatasets gebruikt. Ook is nagegaan wat de reikwijdte is van agglomeratievoordelen.

In deze studie wordt gekeken naar de impact van agglomeratievoordelen op huren van commercieel vastgoed. De indicator die voor het meten van agglomeratievoordelen wordt gehanteerd, is de werkgelegenheidsdichtheid: waar meer mensen werken, kunnen meer agglomeratievoordelen worden verwacht. De huren van commercieel vastgoed zijn gebruikt omdat bedrijven die productiever zijn in gebieden met een hoge werkgelegenheidsdichtheid meer kunnen betalen. Door middel van geavanceerde regressieanalyses wordt een causaal effect van agglomeratievoordelen op huren van commercieel vastgoed gemeten. Hieruit blijkt dat (1) een toename van de werkgelegenheidsdichtheid met één standaarddeviatie leidt tot een toename van ongeveer 10% in huren, (2) agglomeratievoordelen belangrijk zijn binnen 15 kilometer van de eigen locatie (3) agglomeratievoordelen alleen belangrijk zijn in gebieden met hoge dichtheid en vooral belangrijk zijn voor de kantorenmarkt.

PBL working paper 12