Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

In deze 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)' werken het CPB (Centraal Planbureau) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de MKBA uit en maken deze in principe toepasbaar voor alle beleidsterreinen.

Toepasbaarheid maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgebreid

De MKBA is een belangrijk hulpmiddel bij de ex-ante onderbouwing van beleidskeuzes door politiek en bestuur. De MKBA is een informatie-instrument dat een systematisch overzicht biedt van de voor- en nadelen van een voorgenomen besluit, vanuit het perspectief van de maatschappij als geheel.

Het opstellen van een MKBA bestaat uit een aantal stappen. In de leidraad wordt aangegeven welke eisen aan de verschillende onderdelen van een MKBA worden gesteld. De leidraad biedt voorschriften en richtlijnen waaraan iedere MKBA minimaal moet voldoen, en geeft de ruimte om het instrument MKBA vervolgens in sectorspecifieke werkwijzers uit te werken.

 

Auteurs

Gerbert Romijn, Gusta Renes

Kenmerken

Publicatietitel
Nieuwe MKBA-leidraad
Publicatiedatum
6 december 2013
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
687