Ambities in het Nederlandse milieubeleid: toen en nu

10-06-2015 | Publicatie

De ambities van het Nederlandse milieubeleid bereikten begin jaren 90 een hoogtepunt, wat inspirerend werkte en veel goede ontwikkelingen in gang heeft gezet. Sinds het begin van de 21e eeuw neemt het tempo van milieuverbetering echter af en wordt het milieubeleid steeds minder ambitieus. Deze beleidsstudie beschrijft hoe dat proces is verlopen en zoekt naar verklaringen voor de afgenomen milieuambities.

Ingrediënten voor modernisering van milieubeleid

'Ambities in het Nederlandse milieubeleid: toen en nu' concludeert dat het huidige milieubeleid, ontwikkeld vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw en daarna voortdurend gemoderniseerd, niet goed meer past bij de manier waarop wereldeconomie, netwerksamenleving en politieke besluitvorming vandaag de dag functioneren. Dat vraagt om een fundamenteel andere aanpak van het milieubeleid. Uit de gepresenteerde analyse volgen enkele ingrediënten die daarbij gebruikt kunnen worden. Een gemoderniseerd milieubeleid en aangescherpte ambities zijn nodig om klimaatbeheersing, extra volksgezondheid en natuurversterking te kunnen realiseren.

Met deze studie levert PBL een bijdrage aan het  project ‘Handelingsperspectieven voor duurzaamheid’. Met dit project verkent de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waar de barrières en uitdagingen liggen om tot een effectief en gedragen beleid voor milieu en duurzame ontwikkeling te komen. Een beleid dat zowel de binnenlandse uitdagingen adresseert als de rol voor Nederland in de mondiale duurzaamheidsopgave.

Meer informatie