Arbeidsmarkt zonder grenzen

21-07-2015 | Publicatie

De grenzen tussen Nederland en de buurlanden werken belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensgebieden. Per dag pendelen minder dan 100.000 werknemers heen en weer tussen Nederland en Duitsland of België. Gezien het aantal banen en inwoners in de grensregio’s is dat weinig. Maar niet alle regionale arbeidsmarkten langs de grens profiteren evenveel van het wegnemen van de belemmeringen. Meer open grenzen zijn vooral gunstig voor regio’s waar de banen over de grens goed aansluiten bij de vaardigheden van de werknemers. Belemmeringen zouden kunnen worden verminderd door maatregelen als betere informatievoorziening beschikbare vacatures en werkzoekenden over de grens, de (financiële) gevolgen van het accepteren van een baan over de grens en omscholing afgestemd op de werkzaamheden in het buurland.

Deze conclusie trekken het PBL en het CBS in het rapport: ‘Arbeidsmarkt zonder grenzen’. De bureaus onderzochten hoeveel en welke werknemers in het buurland werken. Ook is onderzocht hoe de arbeidsmarkten in de grensregio’s eruit zien als er geen landsgrens zou zijn.