Arbeidsmobiliteit, skill-gerelateerdheid en stedelijke innovatie

01-06-2016 | Publicatie

In dit artikel wordt een methode beschreven om kansen en bedreigingen van regionale economieën te identificeren aan de hand van de kennis en vaardigheden van werknemers in de regio. Dit wordt geïllustreerd voor de provincie Zuid-Holland.

Waardevolle kruisbestuivingen tussen sectoren in beeld

Economische vernieuwing ontstaat meestal door bestaande kennis uit verschillende sectoren te combineren. Arbeidsmobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol: werknemers zijn de dragers van de kennis en vaardigheden die cruciaal zijn voor innovatie. Omdat arbeid maar beperkt mobiel is, variëren de mogelijkheden voor vernieuwing hierdoor per regio.
Met de methode die wordt beschreven in dit onderzoek worden waardevolle kruisbestuivingen tussen sectoren in beeld gebracht. Dit onderzoek laat zien dat door de veelomvattende definities van topsectoren, de mogelijkheden voor kruisbestuivingen tussen gedetailleerde sectoren vaak onopgemerkt blijven.

Beleidsopties voor vernieuwing van de regionale economie

Ook bespreken we welke mogelijkheden beleidsmakers hebben om vernieuwing van de regionale economie te stimuleren. Belangrijk zijn de aansluiting van vraag en aanbod in skills op de arbeidsmarkt, het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en het faciliteren van het lokale productiemilieu door bereikbaarheid, voorzieningen en woningmarkt. Ook voor arbeidsmarktbeleid dat zich richt op krimpende clusters is het verstandig rekening te houden met skill-gerelateerdheid, zowel in de scholing van werknemers als in de bemiddeling van werklozen.
De studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directoraat-generaal Ruimte en Water. Het artikel is onderdeel van een speciale editie van TPEdigitaal met als thema Regio en Ruimte.