Binnenstedelijk ontwikkelen

De opgave voor binnenstedelijke herontwikkeling en transformatie verschuift van een grootschalige en planmatige strategie naar een kleinschalige en veel organischer aanpak. De rol van de overheid zal fundamenteel anders worden, net zo goed als die van marktpartijen en professionals.

In de samenleving groeit het besef dat burgers en ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties gelijkwaardige partners zijn. Dit vraagt om een andere houding van zowel de overheid, als van ontwikkelaars/corporaties en professionals, en om een andere planningsdoctrine.

Auteurs

Edwin Buitelaar en Ries van der Wouden

Kenmerken

Publicatietitel
Binnenstedelijk ontwikkelen
Publicatiedatum
12 juni 2012
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
RO magazine
Productnummer
92699