Bouwen aan een gezonde stad

Het PBL heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van een notitie over hoe het veelal sectorale luchtbeleid enerzijds verder verfijnd kan worden door roetreductie en anderzijds gekoppeld kan worden aan  integraal beleid gericht op gezonde en duurzame verstedelijking.

Op weg naar een roetreductieplan

Goede luchtkwaliteit is een voorwaarde om gezond te kunnen wonen, werken en recreëren in de stad. Deze voorwaarde is verbonden met het klassieke, sectorale milieubeleid, gericht op beperking van gezondheidsrisico’s. Dit luchtbeleid kan nog verder worden aangevuld en verfijnd door maatregelen en interventies specifiek te richten op het terugdringen van de blootstelling aan roet in en fijn stof.

Luchtbeleid koppelen aan beleid voor bevorderen gezondheid

Luchtbeleid kan ook deel uitmaken van een meer integrale aanpak voor een gezonde en duurzame stad van de toekomst. Er liggen onder andere kansen in het koppelen van luchtbeleid aan beleid voor het bevorderen van de gezondheid, zoals een stedelijke inrichting die verleidt en aanzet tot actieve mobiliteit (wandelen, lopen en fietsen), een stad die klimaatbestendig is en een stad met intensief gebruik van innovatieve (e-)technologieën voor vergroenen en verduurzamen van energie en transport. Deze koppeling werkt twee kanten op: veranderen van vervoer (alternatieven voor autogebruik) leidt zowel tot het terugdringen van welvaartsziekten als tot de verminderen van (verkeers)emissies. De stedelijke omgevingskwaliteit wordt hierdoor aanzienlijk gezonder.

Auteurs

Hanneke Kruize en Frank en Hertog, RIVM. Leendert van Bree, Planbureau voor de Leefomgeving, PBL. Ad de Bont, TU/e

Kenmerken

Publicatietitel
Bouwen aan een gezonde stad. Luchtbeleid in het perspectief van gezonde en duurzame verstedelijking.
Publicatiedatum
1 januari 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1378