Brede welvaart in Nederlandse gemeenten: Het belang van regionale samenhang

Deze verkennende studie geeft inzicht in de gemeentelijke verdeling van brede welvaart in Nederland om daarmee de cijfermatige onderbouwing van regiospecifiek beleid ter versterking van de brede welvaart te verbeteren. Centraal in deze studie staat de waardering van de aspecten van brede welvaart en de verschillen daarin tussen inwoners van verschillende gemeenten. Wij brengen daarmee voor het eerst in beeld hoe waarderingen van wat van waarde wordt gevonden in verhouding tot elkaar staan over een breed spectrum van aspecten en voor alle Nederlandse gemeenten.

In de analyse onderzoeken wij de brede welvaart van inwoners van een gemeente en het belang hierin van toegang tot aspecten van brede welvaart buiten hun woongemeente. Deze studie bouwt voort op bestaande studies die indicatoren verzamelen over aspecten van brede welvaart door te onderzoeken hoe belangrijk deze aspecten worden gevonden.

Randstad meest welvarende regio van Nederland

De Randstad is de meest welvarende regio van Nederland: in deze concentratie van dicht bij elkaar gelegen gemeenten met uiteenlopende kenmerken hebben inwoners makkelijker toegang tot de volle breedte aan verschillende aspecten van brede welvaart. Met name in kleinere gemeenten die grenzen aan grote steden is dit terug te zien. Hier is meer ruimte, groen, rust en schone lucht, terwijl banen, cultuur en recreatie bereikbaar zijn, maar zonder de negatieve aspecten van de grote stad zoals onveiligheid en vervuiling.

Lagere brede welvaart in grote steden

De grote steden zelf laten vergelijkenderwijs een lagere brede welvaart zien. De inwoners hebben meer banen, recreatiemogelijkheden, een culturele sector én de mogelijkheid om gebruik te maken van groen in de omliggende gemeente, maar worden wel geconfronteerd met onveiligheid en vervuiling.

Brede welvaart laagste in gemeenten in landelijke gebieden

Gemeenten in landelijke gebieden kennen de laagste brede welvaart, omdat de inwoners minder toegang hebben tot de banen en de recreatieve en culturele sectoren in (middel-) grote steden. In het algemeen bestaan landelijke gebieden uit aaneengesloten gemeenten die veel op elkaar lijken, waardoor de inwoners het lokale gemis van aspecten van brede welvaart niet kunnen compenseren door de aanwezigheid hiervan in de nabije omgeving. Beleid dat is gericht op het bevorderen van brede welvaart in de regio kan hier wat aan doen.

Auteurs

PBL Auteurs
Mark Thissen Jeroen Content

Kenmerken

Publicatietitel
Brede welvaart in Nederlandse gemeenten; Het belang van regionale samenhang
Publicatiedatum
15 februari 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
74
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4688