Brexit: gevolgen voor de concurrentiepositie van bedrijfstakken in Nederlandse regio’s

Sinds het Brexit referendum in 2016 doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) samen met nationale partners (Universiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam) en internationale partners  (Universiteit Birmingham en Universiteit Sheffield, UK), onderzoek naar de economische gevolgen van de Brexit. Voor Nederland wordt gekeken naar de gevolgen voor verschillende economische sectoren in verschillende provincies.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘The Economic Impacts of Brexit on the UK, its Regions, its Cities and its Sectors’ blijkt dat de Nederlandse economie voor 3,5% tot 5% is blootgesteld aan de gevolgen van de Brexit. Dit is vergelijkbaar met de gevolgen voor België en Duitsland, maar veel minder dan de gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk zelf.

Het PBL heeft de directe én indirecte gevolgen van de Brexit op korte termijn onderzocht ten aanzien van de kosten voor Nederlandse bedrijven in 60 verschillende sectoren en voor alle 12 provincies. Deze studie onderzoekt de effecten op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijvigheid die direct merkbaar zullen zijn na de Brexit en dus zonder inschatting van eventuele aanpassingen in de economie en door beleid in reactie op die effecten. Zo wordt duidelijk waar de gevolgen van de Brexit het grootst zijn en waar (regionaal en per bedrijfstak) mogelijk beleid nodig is om de consequenties van de Brexit op te vangen.

Regionale effecten voor Nederland

In eerder onderzoek werd een grote variatie in de effecten in verschillende regio’s (Nederland en VK) gevonden. In het hier gepresenteerde vervolgonderzoek gaan we een stap verder. We kijken nu niet alleen naar welk deel van de economie kwetsbaar is, maar ook naar de omvang van de effecten. Hiervoor kijken we specifiek naar de effecten van de Brexit op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in verschillende sectoren en in alle provincies.

De eerste resultaten uit dit onderzoek voor regio’s uit het VK zijn gepresenteerd in een besloten conferentie in het Chatham House in Londen. Deze presentatie is de Nederlandse versie hiervan en kijkt specifiek naar de gevolgen voor Nederlandse regio’s. Eind 2018 verschijnt de publicatie met  detail resultaten.

Lees meer over regionale effecten van de Brexit:

Auteurs

PBL Auteurs
Mark Thissen Anet Weterings

Kenmerken

Publicatietitel
Brexit: gevolgen voor de concurrentiepositie van bedrijfstakken in Nederlandse regio’s
Publicatiedatum
3 september 2018
Publicatie type
Publicatie
Aantal pagina's
26
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3369