Buitenlandse kenniswerkers houden van de stad

In ons land werken ongeveer 100.000 ‘buitenlandse kenniswerkers’. Ze hebben een sterke voorkeur voor wonen in de stad. Vooral Amsterdam is favoriet. Regionale arbeidsmarktperspectieven en een aantrekkelijke leefomgeving zijn belangrijke factoren waarom er grote ruimtelijke verschillen zijn in waar buitenlandse kenniswerkers werken en wonen. Het rapport “Buitenlandse kenniswerkers in Nederland. Waar werken en wonen ze en waarom”, geeft een beeld van buitenlandse kenniswerkers in Nederland. Er is onderzocht hoe buitenlandse kenniskenniswerkers in onze economie functioneren en waar ze werken en wonen.

Kennismedewerkers met name in de stad

In Nederland zijn iets meer dan 600 duizend buitenlandse arbeidskrachten werkzaam. Hiervan is ongeveer een 16,7 procent kenniswerker. Dat is relatief weinig: van de Nederlandse arbeidskrachten is ongeveer een derde te typeren als kenniswerker. Ook in vergelijking met andere welvarende landen trekt Nederland relatief weinig hoogopgeleide migranten. De steden trekken buitenlands talent als een magneet aan. Bijna de helft van de buitenlandse kenniswerkers werkt in de vijf stadsgewesten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.

Stedelijke visie

Vele beleidsmakers en managers achten het aantrekken van buitenlands talent van cruciaal belang voor de internationale concurrentiepositie. Het Nederlandse beleid om buitenlandse kenniswerkers te werven, staat echter nog in de kinderschoenen. Nederland doet er daarom goed aan een stedelijke visie te ontwikkelen op het aantrekken van talenten die uitgaat van de specialisaties van de sterke Nederlandse regio’s. Nederland is juist aantrekkelijk door de gecombineerde economische diversiteit van haar sterke regio’s. Dat beeld zou internationaal veel sterker naar voren kunnen worden gebracht. Een stedelijke visie op talent biedt kansen voor maatwerk, wat ook nodig is omdat de gemiddelde buitenlandse kenniswerker in Nederland niet per se een erg gespecialiseerde opleiding heeft genoten. Dit komt naar voren in de bevinding dat, een kleine topgroep uitgezonderd, het grootste deel van de buitenlandse kenniswerkers juist minder verdient en minder gunstige arbeidsmarktperspectieven heeft dan de Nederlandse kenniswerkers.

Auteurs

Otto Raspe (PBL, projectleiding), Stefan Groot (voorheen VU & PBL, nu CPB), Sanne Boschman (OTB TU Delft), Pascal Beckers (RU), Bart Sleutjens (UvA), Willem Boterman (UvA) en Gusta van Gessel (CBS)

Kenmerken

Publicatietitel
Buitenlandse kenniswerkers houden van de stad
Publicatiedatum
15 november 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
684