Buitenlandse kenniswerkers in Nederland

In het tiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 is onderzoek gedaan naar de verspreiding van buitenlandse kenniswerkers over verschillende typen bedrijven en over de regio’s van Nederland. Het blijkt dat buitenlandse kenniswerkers vaker werken in bedrijven die internationaal opereren. Ruim een kwart van hen is werkzaam bij een bedrijf in buitenlandse handen. Ook werken ze vaker dan Nederlandse kenniswerkers bij bedrijven die een relatief groot deel van hun omzet exporteren of die relatief veel van hun intermediaire goederen importeren. Daarnaast is meer dan de helft van de buitenlandse kenniswerkers werkzaam in de dienstensector, zowel in de financiële en commerciële dienstensector als bij de overheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Buitenlandse kenniswerkers niet gelijkmatig verspreid

De verspreiding over Nederland is niet gelijkmatig. De meeste buitenlandse kenniswerkers werken in stedelijke agglomeraties met Amsterdam als belangrijkste centrum, gevolgd door de overige grote steden in de Randstad. De voorkeur voor stedelijke agglomeraties komt niet alleen door het type bedrijven dat daar gevestigd is, maar ook door de economische dichtheid, de nabijheid van de luchthaven Schiphol en andere agglomeratievoordelen.

Geconcludeerd mag worden dat beleid gericht op het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers daarom ook ruimtelijke elementen in zijn strategie moet betrekken.

De Internationalisation Monitor van het CBS is aangeboden aan mw E.M.J. (Liliane) Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op 29 november 2013.

Auteurs

Stefan Groot (PBL), Otto Raspe (PBL) en Gusta van Gessel (CBS)

Kenmerken

Publicatietitel
Buitenlandse kenniswerkers in Nederland
Publicatiedatum
29 november 2013
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1187