Cleantech kennisontwikkeling en de regionale kennisbasis

Dit artikel onderzoekt hoe de bestaande kennisbasis van regio’s in Europa van invloed was op de kans dat daar tussen 1987 en 2010 cleantech kennis werd ontwikkeld. Hoewel vaak wordt verondersteld dat een specialisatie in fossiele brandstoffen een belemmering vormt voor de ontwikkeling van cleantech, is dat niet het geval bij kennisontwikkeling. Dit blijkt uit een onderzoek dat het PBL samen met de TU Eindhoven heeft uitgevoerd.

Belang van de gerelateerde regionale kennisbasis

Met behulp van patentgegevens is de kennisontwikkeling in alle Europese regio’s in de periode 1987 tot en met 2010 gemeten. Elke nieuwe patentaanvraag geeft aan welke technologievelden aan de wieg hebben gestaan van de nieuw ontwikkelde kennis. Op basis daarvan is gemeten hoe vaak bepaalde technologievelden worden vermeld bij de ontwikkeling van cleantech patenten. Deze technologievelden beschouwen we als gerelateerd aan cleantech. Uit het onderzoek blijkt dat in regio’s die al gespecialiseerd waren in meerdere gerelateerde technologievelden de kans groter was dat daar ook een cleantech patent werd aangevraagd. Dit vergrootte ook het totale aantal cleantech aanvragen.

Kennis over fossiele brandstoffen soms basis voor cleantech

Het onderzoek laat ook zien dat in sommige cleantech velden kennis over fossiele brandstoffen de basis vormt van waaruit de cleantech kennis is ontstaan. Daarnaast waren in sommige regio’s de organisaties die - voor het eerst of in later stadium - vanuit die regio cleantech patenten hebben aangevraagd voorheen actief in kennisontwikkeling op het gebied van fossiele brandstoffen.

Auteurs

PBL Auteurs
Anet Weterings
Overige auteurs
Martijn van den Berge (Eindhoven School of Innovation Sciences)
Floor Alkemade (Eindhoven School of Innovation Sciences)

Kenmerken

Publicatietitel
Cleantech kennisontwikkeling en de regionale kennisbasis
Publicatiedatum
16 november 2019
Publicatie type
Artikel
Aantal pagina's
17
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4050