Conceptadvies SCE 2022 Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

22-04-2021 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in 2022. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO en DNV. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot zonne-energie, windenergie en waterkracht.

De SCE is sinds 2021 het instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie voor coöperatieve energieprojecten in Nederland. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energietechnieken bepaald, binnen de SCE-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SCE-regeling.

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei bij het PBL binnen te zijn. Mocht een schriftelijke reactie aanleiding geven tot een aanvullend gesprek, dan zal het PBL met de betreffende belanghebbende contact hierover opnemen.

Op basis van schriftelijke reacties uit de markt stelt het PBL het eindadvies op voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het PBL zal de reacties uit de marktconsultatie geaggregeerd en geanonimiseerd in een bijlage van het eindadvies opnemen en voorzien van een antwoord.

In bijlage B van het eindadvies over de Postcoderoossubsidieregeling van september 2020 zijn de commentaren en de beantwoording van vorig jaar na te lezen. De Minister van EZK besluit aan het eind van het jaar over de openstelling van de nieuwe SCE-regeling, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Nadere informatie is te vinden via de website: https://www.pbl.nl/sde.