Conceptadvies SDE++ 2022 Verbranding en vergassing van biomassa

22-04-2021 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2022. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO en DNV. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot de verbranding en vergassing van biomassa.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie- en CO2 reducerende technieken bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

Verbranding en vergassing van biomassa

Dit rapport behandelt de basisbedragen voor hernieuwbare energie in de SDE++ 2022 voor categorieën voor verbranding en vergassing van biomassa:

  • Biomassavergassing (≥95% biogeen)
  • Ketel op vaste of vloeibare biomassa 0,5-5 MWth
  • Ketel op vaste of vloeibare biomassa ≥5 MWth
  • Ketel op B-hout
  • Ketel op vloeibare biomassa
  • Ketel stoom uit houtpellets >5 MWth
  • Ketel warmte uit houtpellets >5 MWth
  • Directe inzet van houtpellets voor industriële toepassingen
  • Levensduurverlenging van bestaande installaties 0,5-5 MWth
  • Levensduurverlenging van bestaande installaties >5 MWth

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 7 juni en 2 juli worden gehouden.