Concurrentiekracht van polycentrische steden

Door hun concurrentieposities te versterken kunnen steden en regio’s meer economische groei realiseren. Dit is niet alleen van belang voor de ontwikkeling van deze steden maar ook voor de economische ontwikkeling van een land. Er is dan ook een toenemende internationale belangstelling voor het belang van de economische ontwikkeling van regio’s en steden voor nationale economische groei. Regionaal-economische beleidsstrategieën richten zich daarom op concurrentiekracht.

Organisatie in stedelijke netwerken

Bij het bepalen van de concurrentiepositie moet gekeken worden naar de regio’s waar een stad of regio daadwerkelijk mee concurreert. Dan blijkt dat Nederlandse steden veelal concurreren met grotere agglomeraties elders in Europa. Nederlandse steden zijn niet zo groot en liggen vaak relatief dicht bij elkaar. Ze kunnen daardoor concurrentiekracht versterken door elkaar aan te vullen: ze vormen een polycentrisch netwerk.

Het belang van regionaal beleid voor economische groei

Hoewel regionaal beleid niet allesbepalend is voor de economische ontwikkelingen in een regio, bepaalt dit wel een substantieel deel van de groei. Lokale omstandigheden zijn, hoewel dus relatief beperkt van invloed, wel zeer belangrijk voor de concurrentieposities en daarmee voor de groei van regio’s. De organisatie van steden in polycentrische netwerken is hierbij voor kleinere steden van groot belang omdat zo voordelen van het ‘lenen’ van economische kracht het beste kunnen worden verzilverd.
 

Auteurs

Mark Thissen (PBL) & Frank van Oort (EUR/UU)

Kenmerken

Publicatietitel
Concurrentiekracht van polycentrische steden
Publicatiedatum
30 januari 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
S+RO
Productnummer
1705