Correctie voor wederuitvoer verkleint belang van Nederland als handelspartner

11-06-2020 | Artikel

In dit artikel wordt getoond in welke mate de Nederlandse handelscijfers zijn vertekend door wederuitvoer en wat hier de consequenties van zijn. Zo is Nederland relatief minder belangrijk als exportbestemming van financiële diensten voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dan gedacht en is de export van de Nederlandse luchtvaart gecorrigeerd voor wederuitvoer groter na correctie voor wederuitvoer.

Invloed op gevolgen Brexit en de internationale handelspolitiek

Wederuitvoer beïnvloedt de gevolgen van Brexit voor zowel het Verenigd Koninkrijkals Nederland. Het Verenigd Koninkrijk dreigt de wederuitvoer naar en van de EU te verliezen. Nederland kan daarvan profiteren, maar verliest ook export naar het Verenigd Koninkrijk die plaatsvindt via andere landen. Het beïnvloedt ook de internationale handelspolitiek waar de heronderhandelingen van NAFTA waren gebaseerd op een Amerikaans handelstekort met Canada en Mexico terwijl er eigenlijk sprake was van een overschot.