Cross-overs en industriebeleid

30-09-2015 | Publicatie

Voor een beleid dat gericht is op kennisuitwisseling tussen sectoren (cross-overs) is meer duidelijkheid over wat voor cross-overs mogelijk zijn binnen de Nederlandse economie een eerste vereiste. Recente innovatieliteratuur benadrukt dat deze kennisuitwisseling van groot belang is voor potentiële doorbraakinnovaties en daarmee voor economische ontwikkeling. Daarom heeft het PBL in samenwerking met Dialogic de kennisbasis van de topsectoren in beeld gebracht en onderzocht tussen welke bedrijfstakken potentiële raakvlakken bestaan.

Strategie bij vormgeven van innovatiebeleid

Onderzocht is in hoeverre bedrijfstakken een overlappende kennisbasis hebben en waar potentie is voor cross-overs tussen de topsectoren. Dit is gedaan op basis van microdata van het CBS over arbeidsmobiliteit tussen bedrijfstakken.

Wat blijkt is dat de meeste topsectoren een redelijk samenhangende verzameling van bedrijfstakken omvatten. Er zijn  ook opmerkelijke raakvlakken. Bij het vormgeven van het innovatiebeleid is het belangrijk om cross-overs scherper in beeld te brengen, omdat dit inzicht geeft in de activiteiten die de verbinding kunnen vormen tussen innovatoren met heel verschillende achtergronden. Zo’n verbinding  kan een veelbelovende strategie zijn als het gaat om nieuwe kenniscombinaties aan te jagen.

Topsectoren en cross-overs

De bevindingen van dit onderzoek zijn verwerkt in de analyse ‘Topsectoren en cross-overs’ die deel uitmaakt van de Monitor Bedrijvenbeleid 2015. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze monitor op 5 oktober uitgebracht.