De bouwspagaat

Er moeten de komende jaren honderdduizenden woningen worden gebouwd om in de woningbehoefte te voorzien. Hierbij spelen bouwers en ontwikkelaars een belangrijke rol, niet alleen vanwege de bouw maar in toenemende mate ook vanwege de daaraan voorafgaande grondontwikkeling.

Grondbezit is voor hen cruciaal. Dit artikel laat zien dat bouwers en ontwikkelaars weliswaar veel grond in handen hebben, met name in regio's waar de vraag groot is, maar dat deze grond vaak buiten bestaand stedelijk gebied ligt. Dit terwijl overheden nu juist sterk inzetten op binnenstedelijke transformatie. Er is daarmee een mismatch tussen private grondposities en publiek verstedelijkingsbeleid.

Auteurs

Maarten van Schie, Marnix Breedijk, Edwin Buitelaar

Kenmerken

Publicatietitel
De bouwspagaat. Publieke binnenstedelijke doelen en private buitenstedelijke belangen
Publicatiedatum
20 maart 2018
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Ruimte en Wonen