De concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad in Europa

19-05-2011 | Publicatie

De belangrijkste Europese concurrenten van bedrijven in de Noordvleugel van de Randstad bevinden zich in nabijgelegen regio’s en grote productiegebieden als Parijs, het Ruhrgebied, Milaan en Barcelona. Dit is gemeten via de exportoverlap in goederen en diensten. De regio Parijs is gemiddeld genomen de belangrijkste concurrent, gevolgd door de regio’s Milaan, Dublin, Antwerpen, Dusseldorf en Londen.

In deze notitie vergelijkt het PBL de Noordvleugel (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) met die Europese regio’s waarin zich concurrerende bedrijven bevinden. Dit in tegenstelling tot internationale benchmarkstudies waarin doorgaans alle regio’s ongewogen met elkaar worden vergeleken. In dit onderzoek zijn dus alleen die regio’s met elkaar vergeleken die economisch relevant zijn voor de bedrijvigheid in de Noordvleugel.

Europese regio's

De verschillende economische sectoren in de Noordvleugel ondervinden ieder concurrentie uit verschillende Europese regio’s. Voor de industriële sector zijn Duitse regio’s als Stuttgart, Frankfurt en Keulen belangrijke concurrenten van de Noordvleugel. Noordwest-Duitse en Deense regio’s zijn concurrenten van belang in de agrarische sector. De financiële en zakelijke dienstverlening in de Noordvleugel concurreert vooral met de regio’s Parijs, Dublin, Londen, Luxemburg en Brussel.

Innovatie, potentiële beroepsbevolking en geografische bereikbaarheid

De belangrijkste Europese concurrenten van bedrijven in de Noordvleugel kenmerken zich vooral door hun innovatieve vermogen (afgemeten naar uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) en aantal patenten), relatief omvangrijke potentiële beroepsbevolking en hun goede geografische bereikbaarheid.

Noord-Holland

In hoeverre bedrijven in de Noordvleugel een betere of slechtere positie innemen ten opzichte van hun Europese concurrenten, is afhankelijk van de economische sector die wordt beschouwd. De regio Noord-Holland (de grootste regio binnen de Noordvleugel) scoort bijvoorbeeld slecht op het terrein van innovatie, wat voor industriële bedrijven een belangrijke factor is. Voor de voor de regio eveneens belangrijke sector van de zakelijke en financiële dienstverlening is het verschil met de relevante Europese concurrenten op de belangrijkste factor innovatie veel kleiner: die concurrenten scoren zelf gemiddeld ook lager op innovatie, en Noord-Holland loopt hierbij veel minder uit de pas.